Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2021 BİLDİRİLER KİTABI (PDF KİTAP)

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2021 BİLDİRİLER KİTABI (PDF KİTAP)

Liste Fiyatı : 0,00TL
0732
362593
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2021 BİLDİRİLER KİTABI (PDF KİTAP)
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2021 BİLDİRİLER KİTABI (PDF KİTAP)
MMO Yayınları
0.00

TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası’nın yürütücülüğünde 17-18 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen TMMOB Sanayi Kongresi 2021’in ana teması, Pandeminin Türkiye ve Dünyadaki Etkileri ve Kapitalizmin Açmazları idi. 1962 yılından bu yana yapılan, 1987 yılından itibaren iki yılda bir düzenlenen bu etkinliğin yirmi üçüncüsü, TMMOB Sanayi Kongrelerinin Yürütme Kurulu Üyesi ve bu kongrenin Bilim Kurulu Üyesi iken kaybettiğimiz sevgili Yavuz Bayülken’e Saygı ithafıyla düzenlendi.
Bilindiği üzere serbestleştirme ve özelleştirmeler eşliğinde planlı kalkınma ile kamusal üretim-hizmet-denetimin tasfiyesi, üretim ile ihracatın ithal girdilere bağımlılığı ve fason üretim olguları sanayisizleşme sürecinin ana halkaları olmuş, bu süreçte mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı değersizleştirilmiştir. Salgın koşulları da bu sürece yeni unsurlar eklemiştir. Sanayi Kongresinde bu ve bağlantılı bütün konular ele alınmıştır.

Pandemi Sonrası Başka Bir Dünya Mümkün mü? konulu açılış oturumunda neoliberalizmin sınırsız tahakkümünün sağlandığı son 40 yılda dünyada yaşanan gelişmeler, dünyanın sınıf haritasındaki değişimler, emperyalizmin saldırgan politikaları, neofaşizm olgusu, pandemi döneminin mali destekleri ve güncel durumdan hareketle olasılıklar değerlendirildi. Pandemi, Bunalım ve Sonrasında Türkiye oturumunda, sanayi ne kadar, kimler tarafından, kimler için; pandemiden çıkarılması gereken dersler; kamuda kaynak sorunu ve çözümleri üzerine bildiriler sunuldu. Dünya ve Türkiye’de Sanayinin Genel Görünümü oturumunda, dünya ve Türkiye’deki değişimler, emek üretkenliği, reel ücretler, sanayi katma değeri, sanayisizleşme, sanayileşmenin yeniden keşfi; öngörülebilir bir gelecekteki küresel ve sınai gelişmenin arka planını oluşturacak uluslararası siyasi ve kurumsal çerçeve ve iklim politikaları; pandemi öncesi-sonrası imalat sanayi ve politika tercihleri için çok boyutlu sektörel model önerisi; tekstil mühendisliği ve savunma sanayinin güncel görünümü irdelendi. Kapitalizmin Yeşil Dönüşümü mü? oturumunda, sürdürülebilir kalkınma stratejisi olarak yeşil dönüşüm; kapitalizmi geliştirmeyi amaçlayan “yeşil dönüşüm” programı yerine, enerjide toplum yararını gözeten, kamusal planlama temelli demokratik dönüşüm; kaldıraç olarak yeşil dönüşüm ve dönüşümün adaleti üzerine bildiriler sunuldu.

TMMOB adına MMO yürütücülüğünde hazırlanan ve mühendis, mimarlarla yapılan TMMOB Üye Profili Araştırması: Krizin Gölgesinde Mühendisler araştırmasının bulguları paylaşıldı. Emeğin Pandemideki Durumu oturumunda, pandemi ve bölüşüm; pandemi ve kadın emeği, pandemi döneminde sosyal politika uygulamaları, sermayenin emek üzerindeki tahakkümünü yoğunlaştıran bir süreç olarak pandemi konularında bildiriler sunuldu. Güç Mücadelesinin Önemli Bir Ekseni Olarak Teknoloji oturumunda, teknoloji ekseninden ABD-Çin hegemonya mücadelesi; sermaye birikimi ve teknoloji; teknoloji, üretim ve emeğin alternatifi: salgının gösterdikleri; platform ekonomileri ve dijital tekelleşme konuları ele alındı. 1961 Anayasasının 60. Yılında Planlama oturumunda, birinci sanayi planı-nasıl bir miras devralındı; 24 Ocak kararlarına kadar kalkınma planları; IMF güdümünde planlama; neoliberal düzende planlama ve seçenekler üzerine bildiriler sunuldu. Kapanış konuşmasında, kongrede dile getirilen görüşler özetlenerek, planlama gerekliliğinin kongrenin ana temalarından biri olduğu, neoliberalizmin oluşturduğu çöküntü ortamında planlama, kalkınma, sanayileşmeyi yeniden kurgulama ve bunun için mücadelenin önemine işaret edildi.

Kongreye sunulan bütün sunum, bildiri ve konuşmalar bu kitapta eksiksiz olarak toplanmıştır. TMMOB Sanayi Kongresi 2021 ve kongrenin Bildiriler Kitabı, TMMOB ve MMO’nun örgütsel inat ve fikri takiple emeğin, üretimin ve sanayinin yeniden örgütlenmesi gerekliliğinin arkasında durmalarının yeni bir ürünüdür.

TMMOB Sanayi Kongresi 2021 etkinliğinde yoğun emekleri bulunan, kongrenin Yürütme, Düzenleme, Bilim Kurulları ve Sekretaryasına tekrar teşekkür ediyor; etkinlikte dile getirilen kamucu görüşlerin ülkemizin bugünü ve geleceğine katkılarda bulunmasını diliyoruz.

Kitabımız taranarak pdf halinde satışa açılmıştır.

Satın aldığınızda kitabın pdf dosyası mailinize gönderilecektir.

Yayın No: 732
E-ISBN: 978-605-01-1533-8
 • Açıklama
  • TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası’nın yürütücülüğünde 17-18 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen TMMOB Sanayi Kongresi 2021’in ana teması, Pandeminin Türkiye ve Dünyadaki Etkileri ve Kapitalizmin Açmazları idi. 1962 yılından bu yana yapılan, 1987 yılından itibaren iki yılda bir düzenlenen bu etkinliğin yirmi üçüncüsü, TMMOB Sanayi Kongrelerinin Yürütme Kurulu Üyesi ve bu kongrenin Bilim Kurulu Üyesi iken kaybettiğimiz sevgili Yavuz Bayülken’e Saygı ithafıyla düzenlendi.
   Bilindiği üzere serbestleştirme ve özelleştirmeler eşliğinde planlı kalkınma ile kamusal üretim-hizmet-denetimin tasfiyesi, üretim ile ihracatın ithal girdilere bağımlılığı ve fason üretim olguları sanayisizleşme sürecinin ana halkaları olmuş, bu süreçte mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı değersizleştirilmiştir. Salgın koşulları da bu sürece yeni unsurlar eklemiştir. Sanayi Kongresinde bu ve bağlantılı bütün konular ele alınmıştır.

   Pandemi Sonrası Başka Bir Dünya Mümkün mü? konulu açılış oturumunda neoliberalizmin sınırsız tahakkümünün sağlandığı son 40 yılda dünyada yaşanan gelişmeler, dünyanın sınıf haritasındaki değişimler, emperyalizmin saldırgan politikaları, neofaşizm olgusu, pandemi döneminin mali destekleri ve güncel durumdan hareketle olasılıklar değerlendirildi. Pandemi, Bunalım ve Sonrasında Türkiye oturumunda, sanayi ne kadar, kimler tarafından, kimler için; pandemiden çıkarılması gereken dersler; kamuda kaynak sorunu ve çözümleri üzerine bildiriler sunuldu. Dünya ve Türkiye’de Sanayinin Genel Görünümü oturumunda, dünya ve Türkiye’deki değişimler, emek üretkenliği, reel ücretler, sanayi katma değeri, sanayisizleşme, sanayileşmenin yeniden keşfi; öngörülebilir bir gelecekteki küresel ve sınai gelişmenin arka planını oluşturacak uluslararası siyasi ve kurumsal çerçeve ve iklim politikaları; pandemi öncesi-sonrası imalat sanayi ve politika tercihleri için çok boyutlu sektörel model önerisi; tekstil mühendisliği ve savunma sanayinin güncel görünümü irdelendi. Kapitalizmin Yeşil Dönüşümü mü? oturumunda, sürdürülebilir kalkınma stratejisi olarak yeşil dönüşüm; kapitalizmi geliştirmeyi amaçlayan “yeşil dönüşüm” programı yerine, enerjide toplum yararını gözeten, kamusal planlama temelli demokratik dönüşüm; kaldıraç olarak yeşil dönüşüm ve dönüşümün adaleti üzerine bildiriler sunuldu.

   TMMOB adına MMO yürütücülüğünde hazırlanan ve mühendis, mimarlarla yapılan TMMOB Üye Profili Araştırması: Krizin Gölgesinde Mühendisler araştırmasının bulguları paylaşıldı. Emeğin Pandemideki Durumu oturumunda, pandemi ve bölüşüm; pandemi ve kadın emeği, pandemi döneminde sosyal politika uygulamaları, sermayenin emek üzerindeki tahakkümünü yoğunlaştıran bir süreç olarak pandemi konularında bildiriler sunuldu. Güç Mücadelesinin Önemli Bir Ekseni Olarak Teknoloji oturumunda, teknoloji ekseninden ABD-Çin hegemonya mücadelesi; sermaye birikimi ve teknoloji; teknoloji, üretim ve emeğin alternatifi: salgının gösterdikleri; platform ekonomileri ve dijital tekelleşme konuları ele alındı. 1961 Anayasasının 60. Yılında Planlama oturumunda, birinci sanayi planı-nasıl bir miras devralındı; 24 Ocak kararlarına kadar kalkınma planları; IMF güdümünde planlama; neoliberal düzende planlama ve seçenekler üzerine bildiriler sunuldu. Kapanış konuşmasında, kongrede dile getirilen görüşler özetlenerek, planlama gerekliliğinin kongrenin ana temalarından biri olduğu, neoliberalizmin oluşturduğu çöküntü ortamında planlama, kalkınma, sanayileşmeyi yeniden kurgulama ve bunun için mücadelenin önemine işaret edildi.

   Kongreye sunulan bütün sunum, bildiri ve konuşmalar bu kitapta eksiksiz olarak toplanmıştır. TMMOB Sanayi Kongresi 2021 ve kongrenin Bildiriler Kitabı, TMMOB ve MMO’nun örgütsel inat ve fikri takiple emeğin, üretimin ve sanayinin yeniden örgütlenmesi gerekliliğinin arkasında durmalarının yeni bir ürünüdür.

   TMMOB Sanayi Kongresi 2021 etkinliğinde yoğun emekleri bulunan, kongrenin Yürütme, Düzenleme, Bilim Kurulları ve Sekretaryasına tekrar teşekkür ediyor; etkinlikte dile getirilen kamucu görüşlerin ülkemizin bugünü ve geleceğine katkılarda bulunmasını diliyoruz.

   Kitabımız taranarak pdf halinde satışa açılmıştır.

   Satın aldığınızda kitabın pdf dosyası mailinize gönderilecektir.

   Yayın No: 732
   E-ISBN: 978-605-01-1533-8
   Stok Kodu
   :
   0732
   Sayfa Sayısı
   :
   410
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Basım Tarihi
   :
   2022
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   0,00   
   0,00   
   2
   0,00   
   0,00   
   3
   0,00   
   0,00   
   6
   0,00   
   0,00   
   9
   0,00   
   0,00   
   QNB Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   0,00   
   0,00   
   2
   0,00   
   0,00   
   3
   0,00   
   0,00   
   6
   0,00   
   0,00   
   9
   0,00   
   0,00   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   0,00   
   0,00   
   2
   0,00   
   0,00   
   3
   0,00   
   0,00   
   6
   0,00   
   0,00   
   9
   0,00   
   0,00   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   0,00   
   0,00   
   2
   0,00   
   0,00   
   3
   0,00   
   0,00   
   6
   0,00   
   0,00   
   9
   0,00   
   0,00   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   0,00   
   0,00   
   2
   0,00   
   0,00   
   3
   0,00   
   0,00   
   6
   0,00   
   0,00   
   9
   0,00   
   0,00   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   0,00   
   0,00   
   2
   0,00   
   0,00   
   3
   0,00   
   0,00   
   6
   0,00   
   0,00   
   9
   0,00   
   0,00   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   0,00   
   0,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
   9
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat