Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

Etkinlik Kitapları Listesi

     
YAYIN NO KİTAP ADI FİYAT (TL)
184 1995 Sanayi Kongresi Gümrük Birliğine Doğru Sanayi Sektör Sempozyumu Bildiriler Kitabı          10.00
186 1995 San.Kong.Bildiriler Kitabı          10.00
188 97 Sanayi Kongresine Doğru Gümrük Birliği I. Yılında Sanayi Sektör Sempozyumu          10.00
209 97 Sanayi Kongresi Bildiriler Kitabı          10.00
218 Kentiçi Ulaşımda Raylı Sistemler Sempozyumu Bildiriler Kitabı         10.00
219 Ankara Gerçeği          10.00
220 İklimlendirme Sistemleri Tanıtımı Ve Teknolojik Geliş. Konferansı Bildiriler Kitabı         10.00
223 GAP İlleri Sanayi Envanteri          10.00
226 III. Ulusal Ölçümbilim Kongresi Bildiriler Kitabı          10.00
227 Van-Elazığ İlleri Sanayi Envanteri          10.00
231 GAP Ve Sanayi Kongresi Bildiriler Kitabı          10.00
232 Mühendislik-Mimarlık Eğitimi Sempozyumu          10.00
232/2 Mühendislik-Mimarlık Eğitimi Sempozyumu Panel Kitabı          10.00
234 99 Sanayi Kongresi Bildiriler Kitabı          10.00
235 1. Kalite Sempozyumu Bildiriler Kitabı          10.00
239 İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Konferansı Bild. Kitap          10.00
244 II. Ulusal Endüstri Mühendisliği Kurultayı Bildiriler Kitabı          10.00
274-1 Demir Çelik Sempozyumu Bildiriler Kitabı -I          10.00
238 Kaynak Teknolojisi Iı. Ulusal Kongresi Ve Sergisi          10.00
280 III. Ulaşım Ve Trafik Kongresi Ve Sergisi          10.00
281 Ankara‘da Kent. Ve Yerel Yön. Semp. Bildiriler Kitabı         10.00
285 III Ulusal Endüstri İşletme Kurultayı Bildiriler Kitabı          10.00
288 IV. Ulusal Makina Mühendisliği Ve Eğitimi Sempozyumu         10.00
290 Tarım Makinaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı          10.00
309-6 Mekatronik Mühendisliği Söyleşi Kitabı 10.00
315 LPG Ve CNG Uygulamaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı          10.00
320-1 III. Kalite Sempozyumu Bildiriler Kitabı          15.00
322 Öğrenci Üye Kurultayı 2003 Kitabı        10.00
326 IV.Ulusal Kağıt Sempozyumu Bildiriler Kitabı          10.00
327 II. Makina Tasarım Ve İmalat Teknolojileri Kongresi         10.00
331 Doğalgaz Ve Enerji Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı          10.00
335 İletim Teknolojileri Kongre Ve Sergisi Bildiriler Kitabı          10.00
336 II.Ulusal Demir Çelik Sempozyumu Ve Sergisi Bildiriler Kitabı          10.00
338 III. Gap Ve Sanayi Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 1          15.00
339 Kaynak Teknolojisi IV. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı         10.00
342-3 Iı. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi Panel Mevcut Durum Analiz Raporu          10.00
349 TMMOB Sanayi Kongresi 2003 Sektör Araştırmaları        15.00
350 TMMOB Sanayi Kongresi 2003 Bildiriler Kitabı        20.00
357 V. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi Bildiriler Kitabı          10.00
367 II. Marka Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı        15.00
372 II. İletim Teknolojileri Kongresi Bildiriler Kitabı          10.00
376 Öğrenci Üye Kurultayı 2005 Bildiriler Kitabı          10.00
378 III. Ulusal Uçak Havacılık Ve Uzay Müh. Kurultayı Bildiriler Kitabı          10.00
386 III. Demir-Çelik Kongresi Ve Sergisi Bildiriler Kitabı        15.00
387 Ulusal İklimlendirme Sempozyumu Ve Sergisi İklim 2005 Bildiriler Kitabı        15.00
388 I. Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalatı Sanayi Kongresi Bildiriler Kitabı         10.00
389 II. İş Makinaları Sempozyumu Ve Sergisi 2005 Bildiriler Kitabı          10.00
390 Trakya‘da Sanayileşme Ve Çevre Sempozyumu IV Bildiriler Kitabı        15.00
393-2 Jeotermal Enerji Seminer Kitabı        25.00
393-3 Sanayide Ve Konutlarda Doğalgaz Kullanımı, Tasarım Ve Uygulamaları Seminer Kitabı        30.00
393-4 VII.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Paneller Kitabı          10.00
394 VI.Ulusal Ölçümbilim Kongresi Bildiriler Kitabı        15.00
394-2 VI.Ulusal Ölçümbilim Kongresi Paneller Kitabı          10.00
395 TMMOB Mühendislik Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı          10.00
401 V.Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı Bildiriler Kitabı          10.00
402 Necdet Eraslan Proje Yarışması          10.00
407 TMMOB GAP Ve Sanayi Kongresi 2005 Bildiriler Kitabı         10.00
409 TMMOB Sanayi Kongresi Bildiriler Kitabı          10.00
424 IV. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi Bildiriler Kitabı        15.00
427 Uluslararası Doğalgaz Kongresi Ve Sergisi 2007 Bildiriler Kitabı        20.00
429-2 IV. Ulusal Uçak, Havacılık Ve Uzay Mühendisliği Kurultayı Paneller Kitabı         10.00
430 Marka Kalite Ve Teknoloji Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı          10.00
431 Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı          10.00
432 X. Otomotiv Ve Yan Sanayi Sempozyumu Bildiriler Kitabı           10.00
433 Enerji Verimliliği Kongresi Bildiriler Kitabı          10.00
435 III. Lpg Cng Kongresi Bildiriler Kitabı          10.00
436 VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı         35.00
437 Jeotermal Enerjiden Elektrik Üretimi Seminer Kitabı        25,00
438 Sanayide Ve Konutlarda Doğal Gaz Seminer Kitabı         15.00
439-1 II. Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalatı San. Kongresi Ve Sergisi Bildiriler Kitabı          10.00
440-1 II. Tekstil Teknolojileri Ve Tekstil Makinaları Kongresi Bildiriler Kitabı          10.00
443 IV. Demir Çelik Kongresi Bildiriler Kitabı           10.00
444 IV. Makina Tasarımı Ve İmalat Teknolojileri Kongresi         15.00
446 VI. Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı Bildiriler Kitabı           10.00
450 II. Ulusal İklimlendirme Kongresi Bildiriler Kitabı         15.00
451 I. Karadeniz‘De Sanayileşme Ve Çevre Sempozyumu Bildiriler Kitabı           10.00
453 III. Bakım Teknolojileri Kongresi Bildiriler Kitabı         20.00
454 I. Çukurova‘Da Sanayileşme Ve Çevre Sempozyumu Bildiriler Kitabı         15.00
456 TMMOB Sanayi Kongresi 2007 Bildiriler Kitabı           10.00
459 Öğrenci Üye Kurultayı 2007 Bildiriler Kitabı           10.00
486 VII. Ölçümbilim Kongresi Bildiriler Kitabı         25.00
487-2  V. Ulusal Hidrolik-Pnömatik Kongresi Paneller Mevcut Durum Analiz Raporu         25.00
490 II. Enerji Verimliliği Kongresi Bildiriler Kitabı           10.00
491 V. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi Bildiriler Kitabı         15.00
493 Kriz Ve Sanayi Sektörlerinin Durumu Sempozyumu Kitabı           10.00
494-1 IX.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı         50.00
510-1 V. Makina Tasarım Ve İmalat Teknolojileri Kongresi Bildiriler Kitabı         20.00
522 II. SMM Hizmetleri Ve Mesleki Denetim Kurultayı           10.00
539 TMMOB Sanayi Kongresi 2009 Bildiriler Ve Paneller Kitabı           10.00
548 III. Enerji Verimliliği Kongresi Bildiriler Kitabı         25.00
549 10.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Jeotermal Semineri        25.00
550 10.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı        50.00
551 VI. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi Bildiriler Kitabı        20.00
555-1 IV. Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalatı Sanayi Kongresi Bildiriler Kitabı        10.00
556 12. Otomotiv Ve Üretim Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı        25.00
559 Endüstri Mühendisliği Yazılımları Uygulamaları Kongresi Bildiriler Kitabı        20.00
561-1 VI. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi Bildiriler Kitabı        25.00
561-2 VI. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi: Panel Mevcut Durum Analiz Raporu
562 V. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu Ve Sergisi Bildiriler Kitabı        20.00
563 VI. Makina Tasarım İmalat Teknolojileri Kongresi Bildiriler Kitabı        20.00
564 V. Bakım Teknolojileri Kongresi Bildiriler Kitabı        25.00
566 Geleceğin Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı        15.00
567 Endüstriyel Otomasyon Sempozyumu Bildiriler Kitabı        15.00
578 TMMOB Sanayi Kongresi Bildiriler Kitabı        20.00
600 VII.Ulusal İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Kongresi Bildiriler Kitabı        25.00
602 VII. Ulusal Uçak, Havacılık Ve Uzay Mühendisliği Kurultayı Bildiriler Kitabı        25.00
603 VI. Bakım Teknolojileri Kongresi Ve Sergisi Bildiriler Kitabı        25.00
605 VIII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi Bildiriler Kitabı        30.00
607 IX. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı Bildiriler Kitabı        25.00
608 Makina İmalat Teknolojileri Kongresi Bildiriler Kitabı        25.00
622 TMMOB Sanayi Kongresi 2013 Bildiriler Kitabı        15.00
627 VII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi Bildiriler Kitabı        30.00
636 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Mevcut Durum Analizi Raporu        25.00
637 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Jeotermal Sempozyumu Raporu        25.00
655 TMMOB Sanayi Kongresi 2015 Bildiriler Kitabı 20.00
669 IX. Ulusal Uçak Havacılık Ve Uzay Mühendisliği Kurultayı Bildiriler Kitabı        15.00
686 VIII. Necdet Eraslan Proje Yarışması 2017 Kitabı 20.00
Kapat