Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

Teknik Kitaplar Listesi

YAYIN NO KİTAP ADI FİYAT
110 Sanayi Kazanları ve Ek Donatım İşletme El Kitabı 75TL
115 Uygulamalı Soğutma Tekniği 170TL
126 Basınçlı Kaplar El Kitabı 50TL
139 Kovalı Elevatörler 45TL
140 Sayısal Denetimli Tezgahlar I 75TL
142 Plastikler Dünyası 60TL
150 Gaz Tesisatı Cep Kitabı 45TL
155 Kazan ve Baca 45TL
158 Çarpışma Mekaniği ve Örneklerle Trafik Kazalarının Rekonstruksiyonu 75TL
170 Makine Mühendisliği El Kitabı Cilt-2 100TL
174 Konut Tesisatı İşletmecileri İçin Doğal Gaz El Kitabı 45TL
195-3 Marka ve Tiplerine Göre Araçların Tek. Özellikleri 100TL
206 Taşıt Lastikleri 45TL
216 ISO 9000 Işığında Toplam Kalite 45TL
217 Araçlarda LPG Dönüşümü Mühendis El Kitabı 75TL
233 Baca Gazı Emisyon Ölçümü Mühendis El Kitabı 75TL
243-2 Basınçlı Hava Tesisatı ve Kompresörler 75TL
246 ISO 9000 Işığında Toplam Kalite Uyg. Kılavuzu 45TL
249 Genel Tesis ve Cihazlar İçin Teknik İşl. El Kitabı 45TL
250 Genel Tesis ve Cih. İçin Koruyucu Per. Bakım El Kit. 45TL
252 Gaz Ergitme Kaynağı ve Oksijen İle Kesme 45TL
260 Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasları 100TL
271-1 Malzeme Bilimleri Serisi Cilt -1 75TL
292/2 Hidrolik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri 75TL
293/2 Pnömatik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri 75TL
299/3 LPG Tesisatı (Konutlarda ve Sanayide Dökmegaz Tesisi) 45TL
302 İş Makinaları El Kitabı-1 75TL
303 İş Makinaları El Kitabı-2 75TL
304 İş Makinaları El Kitabı-3 75TL
305 İş Makinaları El Kitabı-4 75TL
306 Pres İşleri Tekniği Cilt-1 75TL
308 Pres İşleri Tekniği Cilt-3 75TL
313 Hidrolik Pnömatik Türkçe-Almanca- İngilizce Sözlük 75TL
318 Otomatik Kontrol Tesisatı 125TL
325-1 Makinalarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi 75TL
325-2 Basınçlı Ekipmanlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi 75TL
325-3 Sıcak Su Kazanlarında CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi 75TL
325-4 Gaz Yakan Cihazlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi 75TL
352-12 Kalorifer Tesisatı 120TL
353 Mukavemet Değerleri 75TL
354 Atık Su Arıtma Tesisi Pratik Bilgiler El Kitabı 75TL
355 Dökme LPG Sistemleri ve Dökme LPG Kullanımı 45TL
356 Kaynak Teknolojisi El Kitabı Cilt-1 (Ergitme Esaslı Kaynak Yöntemleri) 100TL
358 Kaldırma-İletme ve Basınçlı Kaplarda Denetimsizlik 45TL
369 Plastik Enjeksiyon Kalıpları 75TL
375 Sulama Tekniği 75TL
377 Doğal Gaz İç Tesisatı 75TL
391 Kaldırma Makinaları (Krenler) 100TL
398 Sayılarla G.Antep-K.Maraş Tekstil Sektörü Mevcut Durum- Beklentiler 45TL
422 Mekatronik Mühendisliği (Kavramlar ve Uygulamalar) 100TL
423 Geometrik Toleranslar 75TL
425 Mekanik Tasarımda Çelik ve Özellikleri 75TL
434 Yapılarda Doğalgaz Dönüşümü ve Denetimi 45TL
441  Pratik Risk Değerlendirme El Kitabı: Tolley Yaklaşımı 75TL
442 Gaziantep, K.Maraş ve Kilis İlleri Tekstil Sektörünün Genel Görünümü 45TL
448 Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Siirt illerinde San. Genel Görünümü 45TL
460 Sürtünen Eleman ile Kaynak (FSW) Yöntemi 75TL
461 Paslanmaz Çelikler, Geliştirilen Yeni Türleri ve Kaynak Edilebilirlikleri 45TL
462 İmalat Sektöründe Proses Planlama 75TL
464 Uçak Tasarım Projeleri 75TL
481 Hastane İklimlendirme Tesisatı ve Denetim Esasları 75TL
483-1 Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar Cilt-1 45TL
484 Motorlu Taşıtlar Temel Ve Tasarım Esasları Yapı Elemanları Cilt 1 100TL
485 Motorlu Taşıtlar Temel Ve Tasarım Esasları Yapı Elemanları Cilt-2 100TL
492 LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür El Kitabı 45TL
498 LPG Dolum ve Boşaltım Personeli Eğitim Kitabı 45TL
499 Tüplü LPG Dağıtım Personeli Eğitim Kitabı 45TL
500 LPG Tanker Şoförleri Eğitim Kitabı 45TL
501-7 Yangın Söndürme Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Kitabı 75TL
502 Taşıt Lastikleri ve Kaplanmış Lastikler Kitabı 100TL
503 Hastane ve Klinikler için HVAC Tasarım Kılavuzu 125TL
505 Bağlama Elemanları (Cıvata ve Somun) 100TL
506 Mekanik Tahrik Sistemleri 75TL
507 Endüstriyel Fırçasız Servomotorlar 75TL
508 Dönen Makinaların Kontrolü ve Hassas Bakımı 75TL
509 Pratik Proses Kontrol ve Otomasyon Sistemleri için Enstrümantasyon Kılavuzu 75TL
511 Motorlu Taşıtlar Çözümlü Problemleri 100TL
516 Mühendisler için Araç Proje El Kitabı 125TL
544 Sayısal Kontrol ve Takım Tezgahları 100TL
545-3 Malzeme Bilgisi 125TL
546 Yenilikçilik ve Mekan (Ankara‘daki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri) 75TL
552 Kompozit Malzeme Temelleri - Polimer Matrisli 125TL
554 Sığınak Havalandırma Projesi Hazırlama Esasları 45TL
557 Uçak Mühendisliği Terimleri Sözlüğü 75TL
558 Tozlu Ortamlarda Patlama Güvenliği 75TL
560 Kompresörler 120TL
570 Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri ve Uygulamaları 100TL
572 Kaldırma Makinalarında Yorulma Test Ve Analizleri 75TL
575 Doğal Gaz İç Tesisat Uygulama Esasları 120TL
576 Motor Konstrüksiyonu 120TL
577 Geometrik Toleranslar 100TL
593 Biyoyakıt Üretimi ve Kullanımı 100TL
594 Mekanik Tasarımda Alüminyum ve Özellikleri 100TL
595 Duman Kontrolü ve Basınçlandırma Tesisatı Projelendirme Esasları 45TL
596 Tesisatlarda Sismik Koruma 45TL
598 Motorlu Taşıtlarda Hibrit Tahrik 100TL
599 Havanın Nemlendirilmesi 195TL
604-5 LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Kitabı 100TL
606 Uygulamalı Nitel Yöntemlerle Kalite İyileştirme Teknikleri 125TL
610 Plastisite Teorisi 100TL
612 Endüstriyel Tesislerde Buharlaştırıcılar 75TL
623 Basınçlı Hava Tesisatı Tasarım ve Uygulama Kitabı 45TL
625 Statik 100TL
629 Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar 45TL
630 Atık Su Arıtma Tesisi Pratik Bilgiler El Kitabı 75TL
631 Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Isıtma Sistemleri 100TL
633-2 10 Derste Şantiye Tekniği 45TL
638 Araç İmal ve Tadilatına Ait Tarifler, Bazı Esaslar ve Asgari Şartlar 75TL
639 İş Makinaları El Kitabı-1 75TL
640 İş Makinaları El Kitabı-2 75TL
641 İş Makinaları El Kitabı-3 75TL
644 Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerde Doğal Gaz Kullanımı ve Uygulama Esasları 100TL
645 Soğutma Sistemleri 100TL
650 Havalandırma Tesisatı 170TL
663 Klima Tesisatı 210TL
664 Yalıtım 100TL
666 Hava Kirliliği Kontrol Teknolojisi Absorsiyon Kuleleri İle Kirli Gaz Ve Partikül Tutulması 75TL
671 Mekanik Tasarımda Titanyum ve Özellikleri 100TL
685-1 Tahribatsız Malzeme Muayenesi Cilt-1 135TL
685-2 Tahribatsız Malzeme Muayenesi Cilt-2 135TL
685-3 Tahribatsız Malzeme Muayenesi Cilt-3 135TL
685-4 Tahribatlı Malzeme Muayenesi ve Analizi Yöntemleri 135TL
687 Mekanik Tasarımda Korozyon ve Onlemleri 75TL
693 İSG Mevzuatını Uygulama Kılavuzu 150TL
694 İş Makinaları El Kitabı- 4 75TL
697 Asansör Avan Projesi Hazırlama Teknik Esasları  75TL
707 Örneklerle Mekanizma Tekniği 150TL
715 Uluslararası Endüstriyel Projeler Şantiyeciliğe Giriş El Kitabı 100TL
721 Sızdırmazlık Elemanları 250TL
722 Gri Su Geri Kazanım Tesisat Proje ve Uygulama Esasları 50TL
723 Mekanizma Tekniği 190TL
Kapat