Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

Teknik Kitaplar Listesi

YAYIN NO KİTAP ADI FİYAT (TL)
110 Sanayi Kazanları ve Ek Donatım İşletme El Kitabı 35,00 TL
115 Uygulamalı Soğutma Tekniği 80,00 TL
126 Basınçlı Kaplar El Kitabı 25,00 TL
139 Kovalı Elevatörler 20,00 TL
140 Sayısal Denetimli Tezgahlar I 20,00 TL
150 Gaz Tesisatı Cep Kitabı 20,00 TL
155 Kazan ve Baca 20,00 TL
158 Çarpışma Mekaniği ve Örneklerle Trafik Kazalarının Rekonstruksiyonu 40,00 TL
174 Konut Tesisatı İşletmecileri İçin Doğal Gaz El Kitabı 25,00 TL
195-3 Marka ve Tiplerine Göre Araçların Tek. Özellikleri 45,00 TL
206 Taşıt Lastikleri 20,00 TL
216 ISO 9000 Işığında Toplam Kalite 20,00 TL
217 Araçlarda LPG Dönüşümü Mühendis El Kitabı 35,00 TL
233 Baca Gazı Emisyon Ölçümü Mühendis El Kitabı 35,00 TL
243-2 Basınçlı Hava Tesisatı ve Kompresörler 35,00 TL
246 ISO 9000 Işığında Toplam Kalite Uyg. Kılavuzu 20,00 TL
249 Genel Tesis ve Cihazlar İçin Teknik İşl. El Kitabı 25,00 TL
250 Genel Tesis ve Cih. İçin Koruyucu Per. Bakım El Kit. 25,00 TL
252 Gaz Ergitme Kaynağı ve Oksijen İle Kesme 25,00 TL
260 Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasları 45,00 TL
271-1 Malzeme Bilimleri Serisi Cilt -1 35,00 TL
292/2 Hidrolik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri 40,00 TL
293/2 Pnömatik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri 40,00 TL
295-2 Soğutma Tesisatı 45,00 TL
299/3 LPG Tesisatı (Konutlarda ve Sanayide Dökmegaz Tesisi) 25,00 TL
302 İş Makinaları El Kitabı-1 35,00 TL
303 İş Makinaları El Kitabı-2 35,00 TL
304 İş Makinaları El Kitabı-3 35,00 TL
305 İş Makinaları El Kitabı-4 35,00 TL
306 Pres İşleri Tekniği Cilt-1 35,00 TL
308 Pres İşleri Tekniği Cilt-3 35,00 TL
313 Hidrolik Pnömatik Türkçe-Almanca- İngilizce Sözlük 35,00 TL
318 Otomatik Kontrol Tesisatı 60,00 TL
325-1 Makinalarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi 40,00 TL
325-2 Basınçlı Ekipmanlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi 35,00 TL
325-3 Sıcak Su Kazanlarında CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi 35,00 TL
325-4 Gaz Yakan Cihazlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi 35,00 TL
343-3 Basınçlı Hava Sistemleri 40,00 TL
352-11 Kalorifer Tesisatı 65,00 TL
353 Mukavemet Değerleri 35,00 TL
354 Atık Su Arıtma Tesisi Pratik Bilgiler El Kitabı 35,00 TL
355 Dökme LPG Sistemleri ve Dökme LPG Kullanımı 25,00 TL
356 Kaynak Teknolojisi El Kitabı Cilt-1 (Ergitme Esaslı Kaynak Yöntemleri) 45,00 TL
358 Kaldırma-İletme ve Basınçlı Kaplarda Denetimsizlik 25,00 TL
369 Plastik Enjeksiyon Kalıpları 35,00 TL
375 Sulama Tekniği 35,00 TL
377 Doğal Gaz İç Tesisatı 35,00 TL
391 Kaldırma Makinaları (Krenler) 45,00 TL
398 Sayılarla G.Antep-K.Maraş Tekstil Sektörü Mevcut Durum- Beklentiler 20,00 TL
422 Mekatronik Mühendisliği (Kavramlar ve Uygulamalar) 45,00 TL
423 Geometrik Toleranslar 35,00 TL
425 Mekanik Tasarımda Çelik ve Özellikleri 40,00 TL
434 Yapılarda Doğalgaz Dönüşümü ve Denetimi 25,00 TL
441  Pratik Risk Değerlendirme El Kitabı: Tolley Yaklaşımı 40,00 TL
442 Gaziantep, K.Maraş ve Kilis İlleri Tekstil Sektörünün Genel Görünümü 20,00 TL
448 Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Siirt illerinde San. Genel Görünümü 20,00 TL
460 Sürtünen Eleman ile Kaynak (FSW) Yöntemi 35,00 TL
461 Paslanmaz Çelikler, Geliştirilen Yeni Türleri ve Kaynak Edilebilirlikleri 25,00 TL
462 İmalat Sektöründe Proses Planlama 40,00 TL
464 Uçak Tasarım Projeleri 40,00 TL
481 Hastane İklimlendirme Tesisatı ve Denetim Esasları 35,00 TL
483-1 Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar Cilt-1 25,00 TL
484 Motorlu Taşıtlar Temel Ve Tasarım Esasları Yapı Elemanları Cilt 1 45,00 TL
485 Motorlu Taşıtlar Temel Ve Tasarım Esasları Yapı Elemanları Cilt-2 45,00 TL
492 LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür El Kitabı 20,00 TL
498 LPG Dolum ve Boşaltım Personeli Eğitim Kitabı 20,00 TL
499 Tüplü LPG Dağıtım Personeli Eğitim Kitabı 20,00 TL
500 LPG Tanker Şoförleri Eğitim Kitabı 20,00 TL
501 Yangın Söndürme Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Kitabı 40,00 TL
502 Taşıt Lastikleri ve Kaplanmış Lastikler Kitabı 45,00 TL
503 Hastane ve Klinikler için HVAC Tasarım Kılavuzu 60,00 TL
505 Bağlama Elemanları (Cıvata ve Somun) 45,00 TL
506 Mekanik Tahrik Sistemleri 35,00 TL
507 Endüstriyel Fırçasız Servomotorlar 35,00 TL
508 Dönen Makinaların Kontrolü ve Hassas Bakımı 35,00 TL
509 Pratik Proses Kontrol ve Otomasyon Sistemleri için Enstrümantasyon Kılavuzu 35,00 TL
511 Motorlu Taşıtlar Çözümlü Problemleri 45,00 TL
516 Mühendisler için Araç Proje El Kitabı 60,00 TL
544 Sayısal Kontrol ve Takım Tezgahları 45,00 TL
545-3 Malzeme Bilgisi 60,00 TL
546 Yenilikçilik ve Mekan (Ankara‘daki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri) 35,00 TL
552 Kompozit Malzeme Temelleri - Polimer Matrisli 60,00 TL
554 Sığınak Havalandırma Projesi Hazırlama Esasları 25,00 TL
557 Uçak Mühendisliği Terimleri Sözlüğü 40,00 TL
558 Tozlu Ortamlarda Patlama Güvenliği 35,00 TL
560 Kompresörler 55,00 TL
570 Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri ve Uygulamaları 45,00 TL
572 Kaldırma Makinalarında Yorulma Test Ve Analizleri 35,00 TL
575 Doğal Gaz İç Tesisat Uygulama Esasları 55,00 TL
576 Motor Konstrüksiyonu 55,00 TL
577 Geometrik Toleranslar 45,00 TL
593 Biyoyakıt Üretimi ve Kullanımı 45,00 TL
594 Mekanik Tasarımda Alüminyum ve Özellikleri 45,00 TL
595 Duman Kontrolü ve Basınçlandırma Tesisatı Projelendirme Esasları 25,00 TL
596 Tesisatlarda Sismik Koruma 25,00 TL
598 Motorlu Taşıtlarda Hibrit Tahrik 45,00 TL
599 Havanın Nemlendirilmesi 90,00 TL
604-5 LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Kitabı 45,00 TL
606 Uygulamalı Nitel Yöntemlerle Kalite İyileştirme Teknikleri 60,00 TL
610 Plastisite Teorisi 45,00 TL
612 Endüstriyel Tesislerde Buharlaştırıcılar 40,00 TL
623 Basınçlı Hava Tesisatı Tasarım ve Uygulama Kitabı 20,00 TL
625 Statik 45,00 TL
629 Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar 25,00 TL
630 Atık Su Arıtma Tesisi Pratik Bilgiler El Kitabı 40,00 TL
631 Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Isıtma Sistemleri 45,00 TL
633-2 10 Derste Şantiye Tekniği 25,00 TL
638 Araç İmal ve Tadilatına Ait Tarifler, Bazı Esaslar ve Asgari Şartlar 40,00 TL
639 İş Makinaları El Kitabı-1 40,00 TL
640 İş Makinaları El Kitabı-2 40,00 TL
641 İş Makinaları El Kitabı-3 40,00 TL
644 Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerde Doğal Gaz Kullanımı ve Uygulama Esasları 45,00 TL
645 Soğutma Sistemleri 45,00 TL
650 Havalandırma Tesisatı 80,00 TL
663 Klima Tesisatı 100,00 TL
664 Yalıtım 45,00 TL
666 Hava Kirliliği Kontrol Teknolojisi Absorsiyon Kuleleri İle Kirli Gaz Ve Partikül Tutulması 40,00 TL
671 Mekanik Tasarımda Titanyum ve Özellikleri 45,00 TL
685-1 Tahribatsız Malzeme Muayenesi Cilt-1 65,00 TL
685-2 Tahribatsız Malzeme Muayenesi Cilt-2 65,00 TL
685-3 Tahribatsız Malzeme Muayenesi Cilt-3 65,00 TL
685-4 Tahribatlı Malzeme Muayenesi ve Analizi Yöntemleri 65,00 TL
687 Mekanik Tasarımda Korozyon ve Onlemleri 40,00 TL
693 İSG Mevzuatını Uygulama Kılavuzu 65,00 TL
694 İş Makinaları El Kitabı- 4 40,00 TL
697 Asansör Avan Projesi Hazırlama Teknik Esasları  40,00 TL
707 Örneklerle Mekanizma Tekniği 80,00 TL
715 Uluslararası Endüstriyel Projeler Şantiyeciliğe Giriş El Kitabı 45,00 TL
721 Sızdırmazlık Elemanları 130,00 TL
722 Gri Su Geri Kazanım Tesisat Proje ve Uygulama Esasları 35,00 TL
723 Mekanizma Tekniği 100,00 TL
Kapat