Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

Teknik Kitaplar Listesi

   TEKNİK KİTAPLAR FİYAT LİSTESİ 2021
YAYIN NO KİTAP ADI FİYAT (TL)
110/11 Sanayi Kazanları ve Ek Donatım İşletme El Kitabı 25,00 TL
115/8 Uygulamalı Soğutma Tekniği 60,00 TL
126/3 Basınçlı Kaplar El Kitabı 20,00 TL
133 Gaz Tesisatı Proje Hazırlama Teknik Esasları 20,00 TL 
139 Kovalı Elevatörler 15,00 TL
140 Sayısal Denetimli Tezgahlar I 15,00 TL
142 Plastikler Dünyası 20,00 TL
150 Gaz Tesisatı Cep Kitabı 15,00 TL
155 Kazan ve Baca 15,00 TL
158 Çarpışma Mekaniği ve Örneklerle Trafik Kazalarının Rekonstruksiyonu 30,00 TL
169 Makina Mühendisliği El Kitabı Cilt-1 35,00 TL
174 Konut Tesisatı İşletmecileri İçin Doğal Gaz El Kitabı 20,00 TL
189-2 Makina Mühendisliği Sözlüğü (İngilizce-Türkçe) 30,00 TL
190 Nümerik Kontrollu Takım Tezgahları ve Programlama Prensipleri 30,00 TL
195-3 Marka ve Tiplerine Göre Araçların Tek. Özellikleri 35,00 TL
206 Taşıt Lastikleri 15,00 TL
216 ISO 9000 Işığında Toplam Kalite 15,00 TL
217 Araçlarda LPG Dönüşümü Mühendis El Kitabı 25,00 TL
233 Baca Gazı Emisyon Ölçümü Mühendis El Kitabı 25,00 TL
243-2 Basınçlı Hava Tesisatı ve Kompresörler 25,00 TL
246 ISO 9000 Işığında Toplam Kalite Uyg. Kılavuzu 15,00 TL
247-3 Binalarda Isı Yalıtım Proje Hazırlama Esasları 25,00 TL
249 Genel Tesis ve Cihazlar İçin Teknik İşl. El Kitabı 20,00 TL
250 Genel Tesis ve Cih. İçin Koruyucu Per. Bakım El Kit. 20,00 TL
252 Gaz Ergitme Kaynağı ve Oksijen İle Kesme 20,00 TL
253 Geometrik Ölçülendirme ve Toleranslandırma 20,00 TL
254 Tankerler ve Akaryakıt Sarnıçları 30,00 TL
260-8 Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasları 35,00 TL
271-1 Malzeme Bilimleri Serisi Cilt -1 25,00 TL
292/2 Hidrolik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri 30,00 TL
293/2 Pnömatik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri 30,00 TL
295-2 Soğutma Tesisatı 35,00 TL
298 Havuz Tesisatı 30,00 TL
299/3 LPG Tesisatı (Konutlarda ve Sanayide Dökmegaz Tesisi) 20,00 TL
300 Yangın Söndürme Sistemleri 25,00 TL
302 İş Makinaları El Kitabı-1 25,00 TL
303 İş Makinaları El Kitabı-2 25,00 TL
304 İş Makinaları El Kitabı-3 25,00 TL
305 İş Makinaları El Kitabı-4 25,00 TL
306 Pres İşleri Tekniği Cilt-1 25,00 TL
307 Pres İşleri Tekniği Cilt-2 25,00 TL
308 Pres İşleri Tekniği Cilt-3
25,00 TL
313 Hidrolik Pnömatik Türkçe-Almanca- İngilizce Sözlük 25,00 TL
318 Otomatik Kontrol Tesisatı 45,00 TL
325-1 Makinalarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi 30,00 TL
325-2 Basınçlı Ekipmanlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi 25,00 TL
325-3 Sıcak Su Kazanlarında CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi 25,00 TL
325-4 Gaz Yakan Cihazlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi 25,00 TL
343-3 Basınçlı Hava Sistemleri 30,00 TL
352-11 Kalorifer Tesisatı 50,00 TL
353 Mukavemet Değerleri 25,00 TL
354 Atık Su Arıtma Tesisi Pratik Bilgiler El Kitabı 25,00 TL
355 Dökme LPG Sistemleri ve Dökme LPG Kullanımı 20,00 TL
356 Kaynak Teknolojisi El Kitabı Cilt-1 (Ergitme Esaslı Kaynak Yöntemleri) 35,00 TL
358 Kaldırma-İletme ve Basınçlı Kaplarda Denetimsizlik 20,00 TL
369 Plastik Enjeksiyon Kalıpları 25,00 TL
375 Sulama Tekniği 25,00 TL
377 Doğal Gaz İç Tesisatı 25,00 TL
391 Kaldırma Makinaları (Krenler) 35,00 TL
398 Sayılarla G.Antep-K.Maraş Tekstil Sektörü Mevcut Durum- Beklentiler 15,00 TL
400 Araç Proje Mühendisi El Kitabı 30,00 TL
422 Mekatronik Mühendisliği (Kavramlar ve Uygulamalar) 35,00 TL
425 Mekanik Tasarımda Çelik ve Özellikleri 30,00 TL
426 İngilizce-Türkçe Endüstri Mühendisliği ve Mühendislik Yönetimi Terimler Sözlüğü 25,00 TL
434 Yapılarda Doğalgaz Dönüşümü ve Denetimi 20,00 TL
441  Pratik Risk Değerlendirme El Kitabı: Tolley Yaklaşımı 30,00 TL
442 Gaziantep, K.Maraş,ve Kilis İlleri Tekstil Sektörünün Genel Görünümü 15,00 TL
445 Yanma ve Bacalar 35,00 TL
448 Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Siirt illerinde San. Genel Görünümü 15,00 TL
460  Sürtünen Eleman ile Kaynak (FSW) Yöntemi 25,00 TL
461 Paslanmaz Çelikler, Geliştirilen Yeni Türleri ve Kaynak Edilebilirlikleri 20,00 TL
462 İmalat Sektöründe Proses Planlama 30,00 TL
464 Uçak Tasarım Projeleri 30,00 TL
481-2  Hastane İklimlendirme Tesisatı ve Denetim Esasları 25,00 TL
483-1 Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar Cilt-1
20,00 TL
483-2 Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar Cilt-2 20,00 TL
484 Motorlu Taşıtlar Temel Ve Tasarım Esasları Yapı Elemanları Cilt 1 35,00 TL
485 Motorlu Taşıtlar Temel Ve Tasarım Esasları Yapı Elemanları Cilt-2 35,00 TL
492 LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür El Kitabı 15,00 TL
495 Hastane Hijyenik Alanlarının Klima Ve Havalandırması Proje Hazırlama Esasları, Teslim Alma Ve Periyodik Bakım 20,00 TL
498 LPG Dolum ve Boşaltım Personeli Eğitim Kitabı 15,00 TL
499 Tüplü LPG Dağıtım Personeli Eğitim Kitabı 15,00 TL
500 LPG Tanker Şoförleri Eğitim Kitabı 15,00 TL
501-4 Yangın Söndürme Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Kitabı 30,00 TL
502 Taşıt Lastikleri ve Kaplanmış Lastikler Kitabı 35,00 TL
503 Hastane ve Klinikler için HVAC Tasarım Kılavuzu 45,00 TL
504 Geçme Toleransları 30,00 TL
505 Bağlama Elemanları (Cıvata ve Somun) 35,00 TL
506 Mekanik Tahrik Sistemleri 25,00 TL
507 Endüstriyel Fırçasız Servomotorlar 25,00 TL
508 Dönen Makinaların Kontrolü ve Hassas Bakımı 25,00 TL
509 Pratik Proses Kontrol ve Otomasyon Sistemleri için Enstrümantasyon Kılavuzu 25,00 TL
511 Motorlu Taşıtlar Çözümlü Problemleri 35,00 TL
516 Mühendisler için Araç Proje El Kitabı 45,00 TL
543 İşletme Problemleri için Optimizasyon 35,00 TL
544 Sayısal Kontrol ve Takım Tezgahları 35,00 TL
545-2 Malzeme Bilgisine Giriş 45,00 TL
545-3 Malzeme Bilgisi 45,00 TL
546 Yenilikçilik ve Mekan (Ankara‘daki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri) 25,00 TL
552 Kompozit Malzeme Temelleri - Polimer Matrisli 45,00 TL
554 Sığınak Havalandırma Projesi Hazırlama Esasları 20,00 TL
557 Uçak Mühendisliği Terimleri Sözlüğü 30,00 TL
558 Tozlu Ortamlarda Patlama Güvenliği 25,00 TL
560 Kompresörler 40,00 TL
570 Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri ve Uygulamaları 35,00 TL
572 Kaldırma Makinalarında Yorulma Test Ve Analizleri 25,00 TL
575 Doğal Gaz İç Tesisat Uygulama Esasları 40,00 TL
576 Motor Konstrüksiyonu 40,00 TL
577 Geometrik Toleranslar 35,00 TL
593 Biyoyakıt Üretimi ve Kullanımı 35,00 TL
594 Mekanik Tasarımda Alüminyum ve Özellikleri 35,00 TL
595 Duman Kontrolü ve Basınçlandırma Tesisatı Projelendirme Esasları 20,00 TL
596 Tesisatlarda Sismik Koruma 20,00 TL
598 Motorlu Taşıtlarda Hibrit Tahrik 35,00 TL
599 Havanın Nemlendirilmesi 70,00 TL
604 LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Kitabı 25,00 TL
610 Plastisite Teorisi 35,00 TL
612 Endüstriyel Tesislerde Buharlaştırıcılar 30,00 TL
623 Basınçlı Hava Tesisatı Tasarım ve Uygulama Kitabı 15,00 TL
625 Statik 35,00 TL
629 Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar 20,00 TL
63 Atık Su Arıtma Tesisi Pratik Bilgiler El Kitabı 30,00 TL
631 Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Isıtma Sistemleri 35,00 TL
633-2 10 Derste Şantiye Tekniği 20,00 TL
638 Araç İmal ve Tadilatına Ait Tarifler, Bazı Esaslar ve Asgari Şartlar 30,00 TL
639 İş Makinaları El Kitabı-1 30,00 TL
640 İş Makinaları El Kitabı-2 30,00 TL
641 İş Makinaları El Kitabı-3 30,00 TL
644 Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerde Doğal Gaz Kullanımı ve Uygulama Esasları 35,00 TL
645 Soğutma Sistemleri 35,00 TL
650 Havalandırma Tesisatı 60,00 TL
663 Klima Tesisatı 75,00 TL
664 Yalıtım 35,00 TL
666 Hava Kirliliği Kontrol Teknolojisi Absorsiyon Kuleleri İle Kirli Gaz Ve Partikül Tutulması 30,00 TL
671 Mekanik Tasarımda Titanyum ve Özellikleri 35.00 TL
687 Mekanik Tasarımda Korozyon ve Onlemleri 30,00 TL
693 İSG Mevzuatını Uygulama Kılavuzu 50,00 TL
694 İş Makinaları El Kitabı- 4 30,00 TL
707 Örneklerle Mekanizma Tekniği 60,00 TL
715 Uluslararası Endüstriyel Projeler Şantiyeciliğe Giriş El Kitabı 35,00 TL
721 Sızdırmazlık Elemanları 100 TL
Kapat