Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

Teknik Kitaplar Listesi

YAYIN NO KİTAP ADI FİYAT
110 Sanayi Kazanları ve Ek Donatım İşletme El Kitabı 180TL
115 Uygulamalı Soğutma Tekniği 400TL
139 Kovalı Elevatörler 100TL
140 Sayısal Denetimli Tezgahlar I 180TL
142 Plastikler Dünyası 150TL
150 Gaz Tesisatı Cep Kitabı 100TL
155 Kazan ve Baca 100TL
158 Çarpışma Mekaniği ve Örneklerle Trafik Kazalarının Rekonstruksiyonu 180TL
170 Makine Mühendisliği El Kitabı Cilt-2 250TL
174 Konut Tesisatı İşletmecileri İçin Doğal Gaz El Kitabı 100TL
195-3 Marka ve Tiplerine Göre Araçların Tek. Özellikleri 250TL
206 Taşıt Lastikleri 100TL
216 ISO 9000 Işığında Toplam Kalite 100TL
217 Araçlarda LPG Dönüşümü Mühendis El Kitabı 180TL
233 Baca Gazı Emisyon Ölçümü Mühendis El Kitabı 180TL
243-2 Basınçlı Hava Tesisatı ve Kompresörler 180TL
246 ISO 9000 Işığında Toplam Kalite Uyg. Kılavuzu 100TL
249 Genel Tesis ve Cihazlar İçin Teknik İşl. El Kitabı 100TL
250 Genel Tesis ve Cih. İçin Koruyucu Per. Bakım El Kit. 100TL
252 Gaz Ergitme Kaynağı ve Oksijen İle Kesme 100TL
260 Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasları 250TL
271-1 Malzeme Bilimleri Serisi Cilt -1 180TL
292/2 Hidrolik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri 180TL
293/2 Pnömatik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri 180TL
299/3 LPG Tesisatı (Konutlarda ve Sanayide Dökmegaz Tesisi) 100TL
302 İş Makinaları El Kitabı-1 180TL
303 İş Makinaları El Kitabı-2 180TL
304 İş Makinaları El Kitabı-3 180TL
305 İş Makinaları El Kitabı-4 180TL
306 Pres İşleri Tekniği Cilt-1 180TL
308 Pres İşleri Tekniği Cilt-3 180TL
313 Hidrolik Pnömatik Türkçe-Almanca- İngilizce Sözlük 180TL
318 Otomatik Kontrol Tesisatı 250TL
325-1 Makinalarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi 180TL
325-2 Basınçlı Ekipmanlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi 180TL
325-3 Sıcak Su Kazanlarında CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi 180TL
325-4 Gaz Yakan Cihazlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi 180TL
352-12 Kalorifer Tesisatı 300TL
353 Mukavemet Değerleri 180TL
354 Atık Su Arıtma Tesisi Pratik Bilgiler El Kitabı 180TL
355 Dökme LPG Sistemleri ve Dökme LPG Kullanımı 100TL
356 Kaynak Teknolojisi El Kitabı Cilt-1 (Ergitme Esaslı Kaynak Yöntemleri) 250TL
358 Kaldırma-İletme ve Basınçlı Kaplarda Denetimsizlik 100TL
369 Plastik Enjeksiyon Kalıpları 180TL
375 Sulama Tekniği 180TL
377 Doğal Gaz İç Tesisatı 180TL
391 Kaldırma Makinaları (Krenler) 250TL
398 Sayılarla G.Antep-K.Maraş Tekstil Sektörü Mevcut Durum- Beklentiler 100TL
422 Mekatronik Mühendisliği (Kavramlar ve Uygulamalar) 250TL
423 Geometrik Toleranslar 180TL
425 Mekanik Tasarımda Çelik ve Özellikleri 180TL
434 Yapılarda Doğalgaz Dönüşümü ve Denetimi 100TL
441  Pratik Risk Değerlendirme El Kitabı: Tolley Yaklaşımı 180TL
442 Gaziantep, K.Maraş ve Kilis İlleri Tekstil Sektörünün Genel Görünümü 100TL
448 Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Siirt illerinde San. Genel Görünümü 100TL
460 Sürtünen Eleman ile Kaynak (FSW) Yöntemi 180TL
461 Paslanmaz Çelikler, Geliştirilen Yeni Türleri ve Kaynak Edilebilirlikleri 100TL
462 İmalat Sektöründe Proses Planlama 180TL
464 Uçak Tasarım Projeleri 180TL
481 Hastane İklimlendirme Tesisatı ve Denetim Esasları 180TL
483-1 Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar Cilt-1 100TL
484 Motorlu Taşıtlar Temel Ve Tasarım Esasları Yapı Elemanları Cilt 1 250TL
485 Motorlu Taşıtlar Temel Ve Tasarım Esasları Yapı Elemanları Cilt-2 250TL
492 LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür El Kitabı 100TL
498 LPG Dolum ve Boşaltım Personeli Eğitim Kitabı 100TL
499 Tüplü LPG Dağıtım Personeli Eğitim Kitabı 100TL
500 LPG Tanker Şoförleri Eğitim Kitabı 100TL
501-7 Yangın Söndürme Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Kitabı 180TL
502 Taşıt Lastikleri ve Kaplanmış Lastikler Kitabı 250TL
503 Hastane ve Klinikler için HVAC Tasarım Kılavuzu 300TL
505 Bağlama Elemanları (Cıvata ve Somun) 250TL
506 Mekanik Tahrik Sistemleri 180TL
507 Endüstriyel Fırçasız Servomotorlar 180TL
508 Dönen Makinaların Kontrolü ve Hassas Bakımı 180TL
509 Pratik Proses Kontrol ve Otomasyon Sistemleri için Enstrümantasyon Kılavuzu 180TL
511 Motorlu Taşıtlar Çözümlü Problemleri 250TL
516 Mühendisler için Araç Proje El Kitabı 300TL
544 Sayısal Kontrol ve Takım Tezgahları 250TL
545-3 Malzeme Bilgisi 300TL
546 Yenilikçilik ve Mekan (Ankara‘daki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri) 180TL
552 Kompozit Malzeme Temelleri - Polimer Matrisli 300TL
554 Sığınak Havalandırma Projesi Hazırlama Esasları 100TL
557 Uçak Mühendisliği Terimleri Sözlüğü 180TL
558 Tozlu Ortamlarda Patlama Güvenliği 180TL
560 Kompresörler 250TL
570 Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri ve Uygulamaları 250TL
572 Kaldırma Makinalarında Yorulma Test Ve Analizleri 180TL
575 Doğal Gaz İç Tesisat Uygulama Esasları 300TL
576 Motor Konstrüksiyonu 250TL
577 Geometrik Toleranslar 250TL
593 Biyoyakıt Üretimi ve Kullanımı 250TL
594 Mekanik Tasarımda Alüminyum ve Özellikleri 250TL
595 Duman Kontrolü ve Basınçlandırma Tesisatı Projelendirme Esasları 100TL
596 Tesisatlarda Sismik Koruma 100TL
598 Motorlu Taşıtlarda Hibrit Tahrik 250TL
599 Havanın Nemlendirilmesi 400TL
604-5 LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Kitabı 250TL
606 Uygulamalı Nitel Yöntemlerle Kalite İyileştirme Teknikleri 300TL
610 Plastisite Teorisi 250TL
612 Endüstriyel Tesislerde Buharlaştırıcılar 180TL
623 Basınçlı Hava Tesisatı Tasarım ve Uygulama Kitabı 100TL
625 Statik 250TL
629 Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar 100TL
630 Atık Su Arıtma Tesisi Pratik Bilgiler El Kitabı 180TL
631 Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Isıtma Sistemleri 250TL
633-2 10 Derste Şantiye Tekniği 100TL
638 Araç İmal ve Tadilatına Ait Tarifler, Bazı Esaslar ve Asgari Şartlar 180TL
639 İş Makinaları El Kitabı-1 180TL
640 İş Makinaları El Kitabı-2 180TL
641 İş Makinaları El Kitabı-3 180TL
644 Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerde Doğal Gaz Kullanımı ve Uygulama Esasları 300TL
645 Soğutma Sistemleri 250TL
647 İletim Tekniği 150TL
650 Havalandırma Tesisatı 350TL
663 Klima Tesisatı 400TL
664 Yalıtım 250TL
666 Hava Kirliliği Kontrol Teknolojisi Absorsiyon Kuleleri İle Kirli Gaz Ve Partikül Tutulması 180TL
671 Mekanik Tasarımda Titanyum ve Özellikleri 250TL
685-1 Tahribatsız Malzeme Muayenesi Cilt-1 300TL
685-2 Tahribatsız Malzeme Muayenesi Cilt-2 300TL
685-3 Tahribatsız Malzeme Muayenesi Cilt-3 300TL
685-4 Tahribatlı Malzeme Muayenesi ve Analizi Yöntemleri 300TL
687 Mekanik Tasarımda Korozyon ve Onlemleri 180TL
693 İSG Mevzuatını Uygulama Kılavuzu 350TL
694 İş Makinaları El Kitabı- 4 180TL
697 Asansör Avan Projesi Hazırlama Teknik Esasları  180TL
707 Örneklerle Mekanizma Tekniği 350TL
715 Uluslararası Endüstriyel Projeler Şantiyeciliğe Giriş El Kitabı 250TL
721 Sızdırmazlık Elemanları 450TL
722 Gri Su Geri Kazanım Tesisat Proje ve Uygulama Esasları 150TL
723 Mekanizma Tekniği 400TL
744 Buhar Kazanları 150TL
Kapat