Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

Teknik Kitaplar Listesi

YAYIN NO KİTAP ADI FİYAT
110 Sanayi Kazanları ve Ek Donatım İşletme El Kitabı 50TL
115 Uygulamalı Soğutma Tekniği 115TL
126 Basınçlı Kaplar El Kitabı 35TL
139 Kovalı Elevatörler 30TL
140 Sayısal Denetimli Tezgahlar I 30TL
150 Gaz Tesisatı Cep Kitabı 30TL
155 Kazan ve Baca 30TL
158 Çarpışma Mekaniği ve Örneklerle Trafik Kazalarının Rekonstruksiyonu 55TL
174 Konut Tesisatı İşletmecileri İçin Doğal Gaz El Kitabı 35TL
195-3 Marka ve Tiplerine Göre Araçların Tek. Özellikleri 65TL
206 Taşıt Lastikleri 30TL
216 ISO 9000 Işığında Toplam Kalite 30TL
217 Araçlarda LPG Dönüşümü Mühendis El Kitabı 50TL
233 Baca Gazı Emisyon Ölçümü Mühendis El Kitabı 50TL
243-2 Basınçlı Hava Tesisatı ve Kompresörler 50TL
246 ISO 9000 Işığında Toplam Kalite Uyg. Kılavuzu 30TL
249 Genel Tesis ve Cihazlar İçin Teknik İşl. El Kitabı 35TL
250 Genel Tesis ve Cih. İçin Koruyucu Per. Bakım El Kit. 35TL
252 Gaz Ergitme Kaynağı ve Oksijen İle Kesme 35TL
260 Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasları 65TL
271-1 Malzeme Bilimleri Serisi Cilt -1 50TL
292/2 Hidrolik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri 55TL
293/2 Pnömatik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri 55TL
295-2 Soğutma Tesisatı 65TL
299/3 LPG Tesisatı (Konutlarda ve Sanayide Dökmegaz Tesisi) 35TL
302 İş Makinaları El Kitabı-1 50TL
303 İş Makinaları El Kitabı-2 50TL
304 İş Makinaları El Kitabı-3 50TL
305 İş Makinaları El Kitabı-4 50TL
306 Pres İşleri Tekniği Cilt-1 50TL
308 Pres İşleri Tekniği Cilt-3 50TL
313 Hidrolik Pnömatik Türkçe-Almanca- İngilizce Sözlük 50TL
318 Otomatik Kontrol Tesisatı 85TL
325-1 Makinalarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi 55TL
325-2 Basınçlı Ekipmanlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi 50TL
325-3 Sıcak Su Kazanlarında CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi 50TL
325-4 Gaz Yakan Cihazlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi 50TL
343-3 Basınçlı Hava Sistemleri 55TL
352-11 Kalorifer Tesisatı 90TL
353 Mukavemet Değerleri 50TL
354 Atık Su Arıtma Tesisi Pratik Bilgiler El Kitabı 50TL
355 Dökme LPG Sistemleri ve Dökme LPG Kullanımı 35TL
356 Kaynak Teknolojisi El Kitabı Cilt-1 (Ergitme Esaslı Kaynak Yöntemleri) 65TL
358 Kaldırma-İletme ve Basınçlı Kaplarda Denetimsizlik 35TL
369 Plastik Enjeksiyon Kalıpları 50TL
375 Sulama Tekniği 50TL
377 Doğal Gaz İç Tesisatı 50TL
391 Kaldırma Makinaları (Krenler) 65TL
398 Sayılarla G.Antep-K.Maraş Tekstil Sektörü Mevcut Durum- Beklentiler 30TL
422 Mekatronik Mühendisliği (Kavramlar ve Uygulamalar) 65TL
423 Geometrik Toleranslar 50TL
425 Mekanik Tasarımda Çelik ve Özellikleri 55TL
434 Yapılarda Doğalgaz Dönüşümü ve Denetimi 35TL
441  Pratik Risk Değerlendirme El Kitabı: Tolley Yaklaşımı 55TL
442 Gaziantep, K.Maraş ve Kilis İlleri Tekstil Sektörünün Genel Görünümü 30TL
448 Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Siirt illerinde San. Genel Görünümü 30TL
460 Sürtünen Eleman ile Kaynak (FSW) Yöntemi 50TL
461 Paslanmaz Çelikler, Geliştirilen Yeni Türleri ve Kaynak Edilebilirlikleri 35TL
462 İmalat Sektöründe Proses Planlama 55TL
464 Uçak Tasarım Projeleri 55TL
481 Hastane İklimlendirme Tesisatı ve Denetim Esasları 50TL
483-1 Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar Cilt-1 35TL
484 Motorlu Taşıtlar Temel Ve Tasarım Esasları Yapı Elemanları Cilt 1 65TL
485 Motorlu Taşıtlar Temel Ve Tasarım Esasları Yapı Elemanları Cilt-2 65TL
492 LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür El Kitabı 30TL
498 LPG Dolum ve Boşaltım Personeli Eğitim Kitabı 30TL
499 Tüplü LPG Dağıtım Personeli Eğitim Kitabı 30TL
500 LPG Tanker Şoförleri Eğitim Kitabı 30TL
501 Yangın Söndürme Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Kitabı 55TL
502 Taşıt Lastikleri ve Kaplanmış Lastikler Kitabı 65TL
503 Hastane ve Klinikler için HVAC Tasarım Kılavuzu 85TL
505 Bağlama Elemanları (Cıvata ve Somun) 65TL
506 Mekanik Tahrik Sistemleri 50TL
507 Endüstriyel Fırçasız Servomotorlar 50TL
508 Dönen Makinaların Kontrolü ve Hassas Bakımı 50TL
509 Pratik Proses Kontrol ve Otomasyon Sistemleri için Enstrümantasyon Kılavuzu 50TL
511 Motorlu Taşıtlar Çözümlü Problemleri 65TL
516 Mühendisler için Araç Proje El Kitabı 85TL
544 Sayısal Kontrol ve Takım Tezgahları 65TL
545-3 Malzeme Bilgisi 85TL
546 Yenilikçilik ve Mekan (Ankara‘daki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri) 50TL
552 Kompozit Malzeme Temelleri - Polimer Matrisli 85TL
554 Sığınak Havalandırma Projesi Hazırlama Esasları 35TL
557 Uçak Mühendisliği Terimleri Sözlüğü 55TL
558 Tozlu Ortamlarda Patlama Güvenliği 50TL
560 Kompresörler 80TL
570 Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri ve Uygulamaları 65TL
572 Kaldırma Makinalarında Yorulma Test Ve Analizleri 50TL
575 Doğal Gaz İç Tesisat Uygulama Esasları 80TL
576 Motor Konstrüksiyonu 80TL
577 Geometrik Toleranslar 65TL
593 Biyoyakıt Üretimi ve Kullanımı 65TL
594 Mekanik Tasarımda Alüminyum ve Özellikleri 65TL
595 Duman Kontrolü ve Basınçlandırma Tesisatı Projelendirme Esasları 35TL
596 Tesisatlarda Sismik Koruma 35TL
598 Motorlu Taşıtlarda Hibrit Tahrik 65TL
599 Havanın Nemlendirilmesi 130TL
604-5 LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Kitabı 65TL
606 Uygulamalı Nitel Yöntemlerle Kalite İyileştirme Teknikleri 85TL
610 Plastisite Teorisi 65TL
612 Endüstriyel Tesislerde Buharlaştırıcılar 55TL
623 Basınçlı Hava Tesisatı Tasarım ve Uygulama Kitabı 30TL
625 Statik 65TL
629 Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar 35TL
630 Atık Su Arıtma Tesisi Pratik Bilgiler El Kitabı 55TL
631 Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Isıtma Sistemleri 65TL
633-2 10 Derste Şantiye Tekniği 35TL
638 Araç İmal ve Tadilatına Ait Tarifler, Bazı Esaslar ve Asgari Şartlar 55TL
639 İş Makinaları El Kitabı-1 55TL
640 İş Makinaları El Kitabı-2 55TL
641 İş Makinaları El Kitabı-3 55TL
644 Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerde Doğal Gaz Kullanımı ve Uygulama Esasları 65TL
645 Soğutma Sistemleri 65TL
650 Havalandırma Tesisatı 115TL
663 Klima Tesisatı 140TL
664 Yalıtım 65TL
666 Hava Kirliliği Kontrol Teknolojisi Absorsiyon Kuleleri İle Kirli Gaz Ve Partikül Tutulması 55TL
671 Mekanik Tasarımda Titanyum ve Özellikleri 65TL
685-1 Tahribatsız Malzeme Muayenesi Cilt-1 90TL
685-2 Tahribatsız Malzeme Muayenesi Cilt-2 90TL
685-3 Tahribatsız Malzeme Muayenesi Cilt-3 90TL
685-4 Tahribatlı Malzeme Muayenesi ve Analizi Yöntemleri 90TL
687 Mekanik Tasarımda Korozyon ve Onlemleri 55TL
693 İSG Mevzuatını Uygulama Kılavuzu 90TL
694 İş Makinaları El Kitabı- 4 55TL
697 Asansör Avan Projesi Hazırlama Teknik Esasları  55TL
707 Örneklerle Mekanizma Tekniği 115TL
715 Uluslararası Endüstriyel Projeler Şantiyeciliğe Giriş El Kitabı 65TL
721 Sızdırmazlık Elemanları 185TL
722 Gri Su Geri Kazanım Tesisat Proje ve Uygulama Esasları 50TL
723 Mekanizma Tekniği 140TL
Kapat