Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

Teknik Kitaplar Listesi

YAYIN NO KİTAP ADI FİYAT
110 Sanayi Kazanları ve Ek Donatım İşletme El Kitabı 100TL
115 Uygulamalı Soğutma Tekniği 220TL
139 Kovalı Elevatörler 60TL
140 Sayısal Denetimli Tezgahlar I 100TL
142 Plastikler Dünyası 80TL
150 Gaz Tesisatı Cep Kitabı 60TL
155 Kazan ve Baca 60TL
158 Çarpışma Mekaniği ve Örneklerle Trafik Kazalarının Rekonstruksiyonu 100TL
170 Makine Mühendisliği El Kitabı Cilt-2 130TL
174 Konut Tesisatı İşletmecileri İçin Doğal Gaz El Kitabı 60TL
195-3 Marka ve Tiplerine Göre Araçların Tek. Özellikleri 130TL
206 Taşıt Lastikleri 60TL
216 ISO 9000 Işığında Toplam Kalite 60TL
217 Araçlarda LPG Dönüşümü Mühendis El Kitabı 100TL
233 Baca Gazı Emisyon Ölçümü Mühendis El Kitabı 100TL
243-2 Basınçlı Hava Tesisatı ve Kompresörler 100TL
246 ISO 9000 Işığında Toplam Kalite Uyg. Kılavuzu 60TL
249 Genel Tesis ve Cihazlar İçin Teknik İşl. El Kitabı 60TL
250 Genel Tesis ve Cih. İçin Koruyucu Per. Bakım El Kit. 60TL
252 Gaz Ergitme Kaynağı ve Oksijen İle Kesme 60TL
260 Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasları 130TL
271-1 Malzeme Bilimleri Serisi Cilt -1 100TL
292/2 Hidrolik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri 100TL
293/2 Pnömatik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri 100TL
299/3 LPG Tesisatı (Konutlarda ve Sanayide Dökmegaz Tesisi) 60TL
302 İş Makinaları El Kitabı-1 100TL
303 İş Makinaları El Kitabı-2 100TL
304 İş Makinaları El Kitabı-3 100TL
305 İş Makinaları El Kitabı-4 100TL
306 Pres İşleri Tekniği Cilt-1 100TL
308 Pres İşleri Tekniği Cilt-3 100TL
313 Hidrolik Pnömatik Türkçe-Almanca- İngilizce Sözlük 100TL
318 Otomatik Kontrol Tesisatı 160TL
325-1 Makinalarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi 100TL
325-2 Basınçlı Ekipmanlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi 100TL
325-3 Sıcak Su Kazanlarında CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi 100TL
325-4 Gaz Yakan Cihazlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi 100TL
352-12 Kalorifer Tesisatı 160TL
353 Mukavemet Değerleri 100TL
354 Atık Su Arıtma Tesisi Pratik Bilgiler El Kitabı 100TL
355 Dökme LPG Sistemleri ve Dökme LPG Kullanımı 60TL
356 Kaynak Teknolojisi El Kitabı Cilt-1 (Ergitme Esaslı Kaynak Yöntemleri) 130TL
358 Kaldırma-İletme ve Basınçlı Kaplarda Denetimsizlik 60TL
369 Plastik Enjeksiyon Kalıpları 100TL
375 Sulama Tekniği 100TL
377 Doğal Gaz İç Tesisatı 100TL
391 Kaldırma Makinaları (Krenler) 130TL
398 Sayılarla G.Antep-K.Maraş Tekstil Sektörü Mevcut Durum- Beklentiler 60TL
422 Mekatronik Mühendisliği (Kavramlar ve Uygulamalar) 130TL
423 Geometrik Toleranslar 100TL
425 Mekanik Tasarımda Çelik ve Özellikleri 100TL
434 Yapılarda Doğalgaz Dönüşümü ve Denetimi 60TL
441  Pratik Risk Değerlendirme El Kitabı: Tolley Yaklaşımı 100TL
442 Gaziantep, K.Maraş ve Kilis İlleri Tekstil Sektörünün Genel Görünümü 60TL
448 Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Siirt illerinde San. Genel Görünümü 60TL
460 Sürtünen Eleman ile Kaynak (FSW) Yöntemi 100TL
461 Paslanmaz Çelikler, Geliştirilen Yeni Türleri ve Kaynak Edilebilirlikleri 60TL
462 İmalat Sektöründe Proses Planlama 100TL
464 Uçak Tasarım Projeleri 100TL
481 Hastane İklimlendirme Tesisatı ve Denetim Esasları 100TL
483-1 Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar Cilt-1 60TL
484 Motorlu Taşıtlar Temel Ve Tasarım Esasları Yapı Elemanları Cilt 1 130TL
485 Motorlu Taşıtlar Temel Ve Tasarım Esasları Yapı Elemanları Cilt-2 130TL
492 LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür El Kitabı 60TL
498 LPG Dolum ve Boşaltım Personeli Eğitim Kitabı 60TL
499 Tüplü LPG Dağıtım Personeli Eğitim Kitabı 60TL
500 LPG Tanker Şoförleri Eğitim Kitabı 60TL
501-7 Yangın Söndürme Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Kitabı 100TL
502 Taşıt Lastikleri ve Kaplanmış Lastikler Kitabı 130TL
503 Hastane ve Klinikler için HVAC Tasarım Kılavuzu 160TL
505 Bağlama Elemanları (Cıvata ve Somun) 130TL
506 Mekanik Tahrik Sistemleri 100TL
507 Endüstriyel Fırçasız Servomotorlar 100TL
508 Dönen Makinaların Kontrolü ve Hassas Bakımı 100TL
509 Pratik Proses Kontrol ve Otomasyon Sistemleri için Enstrümantasyon Kılavuzu 100TL
511 Motorlu Taşıtlar Çözümlü Problemleri 130TL
516 Mühendisler için Araç Proje El Kitabı 160TL
544 Sayısal Kontrol ve Takım Tezgahları 130TL
545-3 Malzeme Bilgisi 250TL
546 Yenilikçilik ve Mekan (Ankara‘daki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri) 100TL
552 Kompozit Malzeme Temelleri - Polimer Matrisli 160TL
554 Sığınak Havalandırma Projesi Hazırlama Esasları 60TL
557 Uçak Mühendisliği Terimleri Sözlüğü 100TL
558 Tozlu Ortamlarda Patlama Güvenliği 100TL
560 Kompresörler 160TL
570 Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri ve Uygulamaları 130TL
572 Kaldırma Makinalarında Yorulma Test Ve Analizleri 100TL
575 Doğal Gaz İç Tesisat Uygulama Esasları 250TL
576 Motor Konstrüksiyonu 160TL
577 Geometrik Toleranslar 130TL
593 Biyoyakıt Üretimi ve Kullanımı 130TL
594 Mekanik Tasarımda Alüminyum ve Özellikleri 130TL
595 Duman Kontrolü ve Basınçlandırma Tesisatı Projelendirme Esasları 60TL
596 Tesisatlarda Sismik Koruma 60TL
598 Motorlu Taşıtlarda Hibrit Tahrik 130TL
599 Havanın Nemlendirilmesi 250TL
604-5 LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Kitabı 130TL
606 Uygulamalı Nitel Yöntemlerle Kalite İyileştirme Teknikleri 160TL
610 Plastisite Teorisi 130TL
612 Endüstriyel Tesislerde Buharlaştırıcılar 100TL
623 Basınçlı Hava Tesisatı Tasarım ve Uygulama Kitabı 60TL
625 Statik 130TL
629 Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar 60TL
630 Atık Su Arıtma Tesisi Pratik Bilgiler El Kitabı 100TL
631 Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Isıtma Sistemleri 130TL
633-2 10 Derste Şantiye Tekniği 60TL
638 Araç İmal ve Tadilatına Ait Tarifler, Bazı Esaslar ve Asgari Şartlar 100TL
639 İş Makinaları El Kitabı-1 100TL
640 İş Makinaları El Kitabı-2 100TL
641 İş Makinaları El Kitabı-3 100TL
644 Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerde Doğal Gaz Kullanımı ve Uygulama Esasları 250TL
645 Soğutma Sistemleri 130TL
650 Havalandırma Tesisatı 220TL
663 Klima Tesisatı 280TL
664 Yalıtım 130TL
666 Hava Kirliliği Kontrol Teknolojisi Absorsiyon Kuleleri İle Kirli Gaz Ve Partikül Tutulması 100TL
671 Mekanik Tasarımda Titanyum ve Özellikleri 130TL
685-1 Tahribatsız Malzeme Muayenesi Cilt-1 175TL
685-2 Tahribatsız Malzeme Muayenesi Cilt-2 175TL
685-3 Tahribatsız Malzeme Muayenesi Cilt-3 175TL
685-4 Tahribatlı Malzeme Muayenesi ve Analizi Yöntemleri 175TL
687 Mekanik Tasarımda Korozyon ve Onlemleri 100TL
693 İSG Mevzuatını Uygulama Kılavuzu 200TL
694 İş Makinaları El Kitabı- 4 100TL
697 Asansör Avan Projesi Hazırlama Teknik Esasları  100TL
707 Örneklerle Mekanizma Tekniği 200TL
715 Uluslararası Endüstriyel Projeler Şantiyeciliğe Giriş El Kitabı 130TL
721 Sızdırmazlık Elemanları 325TL
722 Gri Su Geri Kazanım Tesisat Proje ve Uygulama Esasları 65TL
723 Mekanizma Tekniği 250TL
744 Buhar Kazanları 120TL
Kapat